sushruta_hospital@rediffmail.com 0836-2378600 / 2378700

In House Consultants

 

GENERAL MEDICINE                                                                          

 Dr. G.B.Sattur

 Dr. Aparna Belgaonkar

 Dr. Rajiv Joshi

 

PAEDIATRICS

Dr. Raghvendra Desai

Dr. N.V.Bengeri

Dr. S.R.Fattepur

Dr. Shivanand L

Dr. P.K. Wari

Dr. Mahesh Holennavar

 

RHEUMATOLOGY

Dr. Vikram Haridas

 

DERMATOLOGY

Dr. Ravi Rathod

 

ONCOLOGY

Dr. Kiran Kattimani

 

UROLOGY

Dr. Sreekant Meherwade

Dr. Ashwin Kulkarni

 

CARDIOLOGY

Dr. Umesh Bilagi

Dr. Ameet Sattur

 

PULMONOLOGY

Dr. Shailendra D.S.

Dr. Ashok Gudagunti

Dr. Shrikant Hiremath

 

GASTROENTEROLOGY

Dr. Sanjeev Chatni

Dr. Preetam Hurakadli

 

NEUROLOGY

Dr. Pradeep Kallilimath

Dr. Amrut

Dr. Bhushan Gramopadhyaye

 

SURGERY

Dr. Nagaraj Somu

Dr. Ganesh Kini

Dr. Kavita Aithal

Dr. Rameshkumar R.

Dr. Shankar Bijapur

Dr. Sunita Patil

Dr. Preeti Katti

Dr. Manjula Radder

Dr. Supriya Bannikoppa

 

ORTHOPAEDICS

Dr. Siddeshwar Katkal

Dr. Suryakanth Kalluraya

Dr. Sunil Dasappanavar

Dr. Chandrashekhar Mudgal

Dr. Abdul Salem

Dr. Vinod Makannavar

Dr.Vishal Revankar

 

PAEDIATRIC SURGERY

Dr. Ravindra Khosnis

Dr. Rajeshankar S

 

OPHTHALMOLOGY

Dr. Satish Hallikeri

Dr. Ashok Mudaraddi

Dr. Shilpa Baligar

 

DENTAL/MAXILLO FACIAL SURGERY

Dr. Neelkamal Hallur

Dr. Manjula Nidawani